Працюючим за спрощеною системою оподаткування: Юридичним особам

Групи платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для юридичних осіб
  • четверта група – юридичні особи- суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; обсяг доходу не перевищує 5,00 млн. грн… Ставка для цієї групи – 3% від доходу за умови сплати ПДВ або 5% включення ПДВ до складу єдиного податку.
  • шоста група – юридичні особи, чисельність працівників яких не обмежена, обсяг доходу – не більше 20 млн.грн. Ставка для цієї групи –5% від отриманого доходу за умови сплати ПДВ або 7% у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Термін видачі свідоцтва платника єдиного податку

Відповідно до п.299.9. Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) за бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Термін сплати єдиного податку юридичними особами

Відповідно до п.295.3 ст.295 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку четвертої та шостої груп (юридичні особи) сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси (п.295.4 с.295 ПКУ).

Платники єдиного податку юридичні особи застосовують РРО

Юридичні особи – платники – єдиного податку не мають права здійснювати бартерні операції

Відповідно до п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Бартерна (товарообмінна) операція – господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору (пп. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Отже, юридичні особи – платники – єдиного податку не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом ніж грошовим.

Платники єдиного податку юридичні особи застосовують РРО

Відповідно до п.295.3 ст.295 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку четвертої та шостої груп (юридичні особи) сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Відмова від спрощеної системи оподаткування

Відповідно до пп.298.2.1 п.298.2 ст.298 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.