Що потрібно для здійснення зовнішньо-економічної діяльності

Імпорт та експорт товарів

Експорт (остаточне вивезення) – це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення.

При експорті підлягає сплаті тільки вивізне (експортне) мито, яке сплачується на загальних підставах по ставках, встановлених на експорт деяких товарів відповідними законами України.

Перелік документів, необхідний для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України
 1. Митна декларація.
 2. Товаро-транспортні документи на перевезення (ж.д.накладная (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіанакладна (АІГ Waybill), коносамент (Bill of Lading), т.т накладна і т. д.
 3. Зовнішньоекономічний контракт.
 4. Рахунок (інвойс) або інший документ, що підтверджує ціну товару.
 5. Документи, необхідність надання яких визначається нормативно-правовими актами Митної служби з урахуванням мети переміщення, виду транспорту, характеру товару, способів розрахунку та інших факторів, які впливають на митні процедури.
 6. Декларація митної вартості (у випадках, визначених КМУ).
 7. Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.
 8. Облікова картка суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб’єктом.
 9. Документ контролю за доставкою товарів (при імпорті).
 10. Документи про надання фінансових гарантій.
 11. Ліцензія митного перевізника.
 12. Книжка МДП, книжка АТА, книга СРD.
 13. Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами.
 14. Акти прийому-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку та ін.).
 15. Посередницький договір.
 16. Документ на право здійснення митної брокерської діяльності.
 17. Документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів.
 18. Документи, що визначають країну походження товарів.
 19. Документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД.
 20. Платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов’язкових платежів).
 21. Документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування.
 22. Документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та / або транспортним засобом.
 23. Заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації (за необхідності).
 24. Документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
Приблизний перелік документів, необхідний для оформлення товару у режимі експорту
 1. Картка акредитації підприємця у митниці.
 2. Довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належить резиденту України і знаходяться за її межами або довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна, за поточний квартал (для вітчизняних підприємств).
 3. Зовнішньоекономічний контракт та специфікація до нього.
 4. Інвойс (Рахунок-фактура) та переклад інвойсу українською мовою.
 5. Carnet TIR. (якщо він наявний).
 6. СМR чи морська накладна, чи авіа накладна, чи залізнична накладна (в залежності від виду транспорту).
 7. Калькуляція або/та документи на придбання товару.

Необхідно буде отримати дозволи в залежності від товару що експортується:

 1. Дозвіл (ліцензія) на ввезення, вивезення, транзит екологічно-небезпечних вантажів або відходів.
 2. Екологічна декларація та/або відбиток штампу на товаросупровідних документах про здійснення екологічного та/або радіологічного контролю.
 3. Фітосанітарний сертифікат.
 4. Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин.
 5. Ветеринарний сертифікат або свідоцтво.
Можливі витрати при митному оформлені товарів у режимі експорту:
 1. Послуги митного терміналу та зони митного контролю.
 2. Послуги Державної фітосанітарній інспекції України (при проведенні фітосанітарного контролю товарів).
 3. Послуги Міністерства охорони здоров’я (при проведенні санітарно-епідеміологічного контролю товарів).
 4. Послуги Державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України (при проведенні екологічного або радіологічного контролю товарів).
 5. Митні платежі (якщо це необхідно).
 6. Брокерські послуги (при зверненні до брокерської фірми).

Імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

При імпорті сплачуються:

 • ввізне (імпортне мито) – на загальних підставах по ставках Митного тарифу України, що діють на день оформлення вантажної митної декларації;
 • акцизний збір – на загальних підставах по ставках, встановлених відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну;
 • податок на додану вартість.
Перелік документів, необхідний для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України
 1. Митна декларація.
 2. Товарно-транспортні документи на перевезення (залізнична накладна (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіанакладна (АІГ Waybill), коносамент (Bill of Lading), т.т накладна і т. д.
 3. Зовнішньоекономічний контракт.
 4. Рахунок (інвойс) або інший документ, що підтверджує ціну товару.
 5. Документи, необхідність надання яких визначається нормативно-правовими актами Митної служби з урахуванням мети переміщення, виду транспорту, характеру товару, способів розрахунку та інших факторів, які впливають на митні процедури.
 6. Декларація митної вартості (у випадках, визначених КМУ).
 7. Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.
 8. Облікова картка суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб’єктом.
 9. Документ контролю за доставкою товарів (при імпорті).
 10. Документи про надання фінансових гарантій.
 11. Ліцензія митного перевізника.
 12. Книжка МДП, книжка АТА, книга СРD.
 13. Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами.
 14. Акти прийому-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку та ін.).
 15. Посередницький договір.
 16. Документ на право здійснення митної брокерської діяльності.
 17. Документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів.
 18. Документи, що визначають країну походження товарів.
 19. Документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД.
 20. Платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов’язкових платежів).
 21. Документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування.
 22. Документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та / або транспортним засобом.
 23. Заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації (за необхідності).
 24. Документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
Перелік документів, необхідних для оформлення вантажу в режимі імпорту
 1. Картка акредитації у митниці.
 2. Довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належить резиденту України і знаходяться за її межами або довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна, за поточний квартал (для вітчизняних підприємств).
 3. Зовнішньоекономічний контракт та специфікація до нього.
 4. Інвойс (Рахунок-фактура або Рахунок-проформа) та переклад інвойсу українською мовою.
 5. Документи для підтвердження країни походження (у разі відсутності, товари декларуються за повними ставками мита):
  • сертифікат про походження товару;
  • декларація (засвідчена) про походження товару;
  • декларація про походження товару (в товаросупровідних документах);
  • сертифікат про регіональних найменування товару.

  (Потрібен тільки один з вище перерахованих документів).

 6. Довідка про транспортні витрати (у разі необхідності).
 7. Carnet TIR (якщо він наявний).
 8. СМR чи морська накладна, чи авіа накладна, чи залізнична накладна (в залежності від виду транспорту).
 9. Експортна декларація країни відправника (за наявністю).

Необхідно буде отримати дозволи в залежності від товару що імпортується:

 1. Дозвіл (ліцензія) на ввезення, вивезення, транзит екологічно-небезпечних вантажів або відходів.
 2. Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин;
 3. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи.
 4. Сертифікат якості чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката.
 5. Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб чи сертифікат про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату, або їх завірена у встановленому порядку копія, або наявність в Міжвідомчій базі даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів.
 6. Екологічна декларація та/або відбиток штампу на товаросупровідних документах про здійснення екологічного та/або радіологічного контролю.
 7. Фітосанітарний сертифікат.
 8. Сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання сертифіката відповідності (при необхідності.
 9. Ветеринарний сертифікат або свідоцтво.
Можливі витрати при митному оформлені товарів у режимі імпорту:
 1. Послуги митного терміналу та зони митного контролю.
 2. Послуги Державної фітосанітарній інспекції України (при проведенні фітосанітарного контролю товарів).
 3. Послуги Міністерства охорони здоров’я (при проведенні санітарно-епідеміологічного контролю товарів).
 4. Послуги Державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України (при проведенні екологічного або радіологічного контролю товарів).
 5. Митні платежі (ввізне (імпортне мито), податок на додану вартість, акцизний збір).
 6. Брокерські послуги (при зверненні до брокерської фірми).