Визначаємо основні види своєї діяльності

Для забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації суб’єктів господарювання будь-яке новостворене підприємство та фізичні особи-підприємці повинні визначитись із основними видами економічної діяльності відповідно до національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010».

Класифікатор затверджено Наказом Держспоживстандарту України 11.10.2010 N 457 ( зі змінами і доповненнями, внесеними  наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 року №530). Набрав чинності з 01.01.2012.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

• сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг;
• вирощування однорічних і дворічних культур;
• вирощування багаторічних культур;
• відтворення рослин;
• тваринництво;
• змішане сільське господарство;
• допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність;
• мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг;
• лісове господарство та лісозаготівлі;
• лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
• лісозаготівлі;
• збирання дикорослих недеревних продуктів;
• надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
• рибне господарство;
• рибальство;
• рибництво (аквакультура).


ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ

• добування кам’яного та бурого вугілля;
• добування кам’яного вугілля;
• добування бурого вугілля;
• добування сирої нафти та природного газу;
• добування сирої нафти;
• добування природного газу;
• добування металевих руд;
• добування залізних руд;
• добування руд кольорових металів;
• добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів;
• добування каменю, піску та глини;
• добування корисних копалин і розроблення кар’єрів, н. в. і. у.;
• надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів;
• надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу;
• надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів.


ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

• виробництво харчових продуктів;
• виробництво м’яса та м’ясних продуктів;
• перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
• перероблення та консервування фруктів і овочів;
• виробництво олії та тваринних жирів;
• виробництво молочний продуктів;
• виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів;
• виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
• виробництво інших харчових продуктів;
• виробництво готових кормів для тварин;
• виробництво напоїв;
• виробництво тютюнових виробів;
• текстильне виробництво;
• підготування та прядіння текстильних волокон;
• ткацьке виробництво;
• оздоблення текстильних виробів;
• виробництво інших текстильних виробів;
• виробництво одягу;
• виробництво одягу, крім хутряного;
• виготовлення виробів із хутра;
• виробництво трикотажного та в’язаного одягу;
• виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
• дублення шкур і оздоблення шкіри;
• виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів;
• вичинка та фарбування хутра;
• виробництво взуття;
• оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;
• виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
• лісопильне та стругальне виробництво;
• виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
• виробництво паперу та паперових виробів;
• виробництво паперової маси, паперу та картону;
• виробництво паперу та картону;
• поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
• поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг;
• тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення; виробництво коксу та продуктів нафто перероблення; виробництво коксу та коксопродуктів;
• виробництво продуктів нафто перероблення;
• виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
• виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;
• виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
• виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
• виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів;
• виробництво іншої хімічної продукції;
• виробництво штучних і синтетичних волокон;
• виробництво основних фармацевтичних продуктів;
• виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
• виробництво гумових і пластмасових виробів;
• виробництво гумових виробів;
• виробництво пластмасових виробів;
• виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
• виробництво скла та виробів зі скла;
• виробництво вогнетривких виробів;
• виробництво будівельних матеріалів із глини;
• виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки;
• виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей;
• виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу;
• різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
• виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.;
• металургійне виробництво;
• виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
• виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі;
• виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі;
• виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів;
• лиття металів;
• виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
• виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
• виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;
• виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
• виробництво зброї та боєприпасів;
• кування, пресування, штампування, профілювання;
• порошкова металургія;
• оброблення металів та нанесення покриття на метали;
• механічне оброблення металевих виробів;
• виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення;
• виробництво інших готових металевих виробів;
• виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції;
• виробництво електронних компонентів і плат;
• виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування;
• виробництво обладнання зв’язку;
• виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення;
• виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
• виробництво годинників;
• виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування;
• виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування;
• виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;
• виробництво електричного устаткування;
• виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури;
• виробництво батарей і акумуляторів;
• виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв;
• виробництво електричного освітлювального устаткування;
• виробництво побутових приладів;
• виробництво іншого електричного устаткування;
• виробництво машин і устаткування, н. в. і. у.;
• виробництво машин і устаткування загального призначення;
• виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
• виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
• виробництво металообробних машин і верстатів;
• виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення;
• виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
• виробництво автотранспортних засобів;
• виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
• виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
• виробництво інших транспортних засобів;
• будування суден і човнів;
• виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
• виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
• виробництво військових транспортних засобів;
• виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.;
• виробництво меблів;
• виробництво іншої продукції;
• виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів;
• виробництво музичних інструментів;
• виробництво спортивних товарів;
• виробництво ігор та іграшок;
• виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
• виробництво продукції, н. в. і. у.;
• ремонт і монтаж машин і устаткування;
• ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
• установлення та монтаж машин і устаткування.


ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ
• постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
• виробництво, передача та розподілення електроенергії;
• виробництво газу;
• розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
• постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.


ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
• забір, очищення та постачання води;
• каналізація, відведення й очищення стічних вод;
• збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів;
• збирання відходів;
• оброблення та видалення відходів;
• відновлення матеріалів;
• інша діяльність щодо поводження з відходами.


БУДІВНИЦТВО
• будівництво будівель;
• організація будівництва будівель;
• будівництво житлових і нежитлових будівель;
• будівництво споруд;
• будівництво доріг і залізниць;
• будівництво комунікацій;
• будівництво інших споруд;
• спеціалізовані будівельні роботи;
• знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
• електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
• роботи із завершення будівництва;
• інші спеціалізовані будівельні роботи.


ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ
• оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
• торгівля автотранспортними засобами;
• технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
• торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
• торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
• оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
• оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
• оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
• оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
• оптова торгівля товарами господарського призначення;
• оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
• оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
• інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
• неспеціалізована оптова торгівля;
• роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
• роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
• роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
• роздрібна торгівля пальним;
• роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
• роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах;
• роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
• роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах;
• роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
• роздрібна торгівля поза магазинами.


ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
• наземний і трубопровідний транспорт;
• пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;
• вантажний залізничний транспорт;
• інший пасажирський наземний транспорт;
• вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
• трубопровідний транспорт;
• водний транспорт;
• пасажирський морський транспорт;
• вантажний морський транспорт;
• пасажирський річковий транспорт;
• вантажний річковий транспорт;
• авіаційний транспорт;
• пасажирський авіаційний транспорт;
• вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт;
• складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
• складське господарство;
• допоміжна діяльність у сфері транспорту;
• поштова та кур’єрська діяльність;
• діяльність національної пошти;
• інша поштова та кур’єрська діяльність.


ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
• тимчасове розміщування;
• діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
• діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
• надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
• діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
• діяльність із забезпечення стравами та напоями;
• діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
• постачання готових страв;
• обслуговування напоями.


ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
• видавнича діяльність;
• видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність;
• видання програмного забезпечення;
• виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
• виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
• видання звукозаписів;
• діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
• діяльність у сфері радіомовлення;
• діяльність у сфері телевізійного мовлення;
• телекомунікації (електрозв’язок);
• діяльність у сфері проводового електрозв’язку;
• діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку;
• діяльність у сфері супутникового електрозв’язку;
• інша діяльність у сфері електрозв’язку;
• комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;
• надання інформаційних послуг;
• оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;
• веб-портали;
• надання інших інформаційних послуг.


ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
• надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
• грошове посередництво;
• діяльність холдингових компаній;
• трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;
• надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
• страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування;
• страхування;
• перестрахування;
• недержавне пенсійне забезпечення;
• допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
• допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
• допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
• управління фондами.


ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ
• операції з нерухомим майном;
• купівля та продаж власного нерухомого майна;
• надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
• операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.


ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
• діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
• діяльність у сфері права;
• діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
• консультування з питань оподаткування;
• діяльність головних управлінь (хед-офісів);
• консультування з питань керування;
• діяльність головних управлінь (хед-офісів);
• консультування з питань керування;
• діяльність у сферах архітектури та інжинірингу;
• технічні випробування та дослідження;
• діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
• технічні випробування та дослідження;
• наукові дослідження та розробки;
• дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
• дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
• рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку;
• рекламна діяльність;
• дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;
• інша професійна, наукова та технічна діяльність;
• спеціалізована діяльність із дизайну;
• діяльність у сфері фотографії;
• надання послуг перекладу;
• інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
• ветеринарна діяльність.


ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
• оренда, прокат і лізинг;
• надання в оренду автотранспортних засобів;
• прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
• надання в оренду інших машин, устатковання та товарів;
• лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
• діяльність із працевлаштування;
• діяльність агентств працевлаштування;
• діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
• інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
• діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність;
• діяльність туристичних агентств і туристичних операторів;
• надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність;
• діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
• діяльність приватних охоронних служб;
• обслуговування систем безпеки;
• проведення розслідувань;
• обслуговування будинків і територій;
• комплексне обслуговування об’єктів;
• діяльність із прибирання;
• надання ландшафтних послуг;
• адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;
• адміністративна та допоміжна офісна діяльність;
• діяльність телефонних центрів;
• організування конгресів і торговельних виставок;
• надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
• державне управління й оборона;
• обов’язкове соціальне страхування;
• державне управління загального характеру;
• соціально-економічне управління;
• надання державних послуг суспільству в цілому;
• діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування.


ОСВІТА
• освіта;
• дошкільна освіта;
• початкова освіта;
• середня освіта;
• вища освіта;
• інші види освіти;
• допоміжна діяльність у сфері освіти.


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
• охорона здоров’я;
• діяльність лікарняних закладів;
• медична та стоматологічна практика;
• інша діяльність у сфері охорони здоров’я;
• надання послуг догляду із забезпеченням проживання;
• діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
• надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію;
• надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
• надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання;
• надання соціальної допомоги без забезпечення проживання;
• надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
• надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.


МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК
• діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
• функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
• організування азартних ігор;
• діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
• діяльність у сфері спорту;
• організування відпочинку та розваг.


НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ
• діяльність громадських організацій;
• діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій;
• діяльність професійних спілок;
• діяльність інших громадських організацій;
• ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
• ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку;
• ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;
• надання інших індивідуальних послуг.


ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
• діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;
• діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання;
• діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання;
• діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання.


ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ
• діяльність екстериторіальних організацій і органів.


Якщо Ви визначилися з основними видами економічної діяльності, для правильного визначення коду виду економічної діяльності за КВЕДом, рекомендуємо звернутися на сайт: КВЕД